herman

10. september 2018

Nye tanker snart på plass

5 gjæringstanker á 500 liter pr. tank vil snart ankomme lokalet vårt.